ท่านกงสุลเวียดนาม ประจำประเทศไทย (ขอนแก่น) พร้อมด้วยภริยาและคณะผู้ติดตาม เข้าพบประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2022-07-14 16:34

จำนวนครั้งที่อ่าน : 19

วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 13.50 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ท่านจู ดึ๊หยุน กงสุลเวียดนาม ประจำประเทศไทย (ขอนแก่น) พร้อมด้วยภริยาและคณะผู้ติดตาม ในนามแขกรับเชิญชาวต่างประเทศที่เดินทางมาร่วมพิธีเปิดงานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2565 ได้เข้าพบ นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหารือด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน และมอบของที่ระลึกให้กับประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ทางด้านนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวขอบคุณ และมอบของที่ระลึกให้กับท่านกงสุลเวียดนาม ประจำประเทศไทย (ขอนแก่น) พร้อมด้วยภริยาและคณะผู้ติดตามในช่วงท้าย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603