หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เป็นเทียนชัย มิ่งมงคล นำขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565


2022-07-14 16:24

จำนวนครั้งที่อ่าน : 21

วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.39 น. ณ บริเวณปะรำพิธีหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม (พระอารามหลวง)

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เป็นเทียนชัย มิ่งมงคล นำขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานต่อ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีการกระทรวงการคลัง ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เป็นเทียนชัย มิ่งมงคล นำขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 “121 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา” ก่อนจะกล่าวเปิดงานและนำเข้าสู่การรับชมการแสดง แสง สี เสียง ประกอบขบวนแห่เทียนพรรษาภาคกลางวัน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603