หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตอินเดีย และคณะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ในนามแขกรับเชิญชาวต่างประเทศที่เดินทางมาร่วมพิธีเปิดงานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2565


2022-07-14 12:36

จำนวนครั้งที่อ่าน : 17

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ท่าอากาศยาน สนามบินอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายอุฬาร ปัญจะเรือง รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (นายทะเบียน) และหน่วยงานราชการ องค์กรที่เกี่ยวข้อง ร่วมการต้อนรับและมอบช่อดอกไม้ให้กับ H.E. Ms. Suchitra Durai (Ambassador) พร้อมผู้ติดตาม คณะเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย และ Mrs. Yukari Kobayashi Spouse of Counsellor ผู้แทนคณะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ซึ่งแขกรับเชิญชาวต่างประเทศที่เดินทางมาร่วมพิธีเปิดงานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2565 โดยได้นำคณะเข้าที่พัก พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องทับทิมสยาม โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับช่วงเย็น ณ โรงแรมทอแสงเฮอริเทจอุบล ก่อนเดินทางไปร่วมพิธีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2565 “121 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา” ณ ปะรำพิธี หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603