หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีวันเทวะสมภพ องค์ตั้งลิ้วฮุกกุง


2022-07-14 12:30

จำนวนครั้งที่อ่าน : 16

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ สมาคมพุทธศาสตร์ประทีป

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีวันเทวะสมภพ องค์ตั้งลิ้วฮุกกุง พร้อมรับประทานอาหารร่วมกันหลังเสร็จพิธี (โต๊ะจีน) โดย นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603