หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตภูฏาน ประจำประเทศไทย


2022-07-14 07:35

จำนวนครั้งที่อ่าน : 19

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น. ณ RICCO CAF the best bar in Ubon

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานเลี้ยงต้อนรับ Mr. Karma Tshering (Minister) Mr. Kinley Dorji (Second Secretary) Ms. Nichapha Ratikaruna (Delegation Secretary) คณะเอกอัครราชทูตภูฏาน ประจำประเทศไทย ที่ได้เดินทางมาร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2565 มอบของที่ระลึก พร้อมกล่าวขอบคุณและอวยพรระหว่างสององค์กรในช่วงท้าย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603