หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมฝ่ายเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน ครั้งที่ 3/2565


2022-07-12 15:33

จำนวนครั้งที่อ่าน : 10

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าประชุมฝ่ายเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน ครั้งที่ 3/2565 โดย นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดนำต้นเทียนที่ประกวดในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 ให้นักท่องเที่ยวได้รับชมศิลปะต้นเทียนเมืองอุบล ตลอดจนเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยว 4 แสง


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603