YEC UBON ร่วมศึกษาดูงานบริษัท ช.ทวี ขอนแก่น และร่วมกิจกรรมกีฬาสี YEC อีสาน “SPORT’S DAY YEC KHONKAEN”


2022-07-11 12:36

จำนวนครั้งที่อ่าน : 19

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ณ บริษัท ช.ทวี ขอนแก่น

นายพัช ไชยสงคราม ประธาน YEC อุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะ YEC อุบลราชธานี เดินทางไปยังจังหวัดขอนแก่น เพื่อศึกษาดูงานที่บริษัท ช.ทวี ขอนแก่น ซึ่งเป็นบริษัทหลักในการพัฒนาเมืองขอนแก่น และจัดตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง และได้รับเกียรติจาก คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหาชน) มาแนะนำในการทำธุรกิจ และพัฒนาเมือง ทั้งนี้คณะ YEC อุบลราชธานี ยังได้ร่วมกิจกรรมกีฬาสี YEC อีสาน “SPORT’S DAY YEC KHONKAEN” ซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขัน อันได้แก่ ชักเย่อ แชร์บอล และฟุตบอล อีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603