หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการและกิจกรรมในการแข่งขันบาสเกตบอล รายการ UTCC 3X3 Championship 2022


2022-07-10 13:27

จำนวนครั้งที่อ่าน : 19

วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ UBRU STADIUM มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการและกิจกรรมในการแข่งขันบาสเกตบอล รายการ UTCC 3X3 Championship 2022

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการและกิจกรรมในการแข่งขันบาสเกตบอล รายการ UTCC 3X3 Championship 2022 โดย นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะด้านกีฬาบาสเกตบอลให้กับนักเรียน และผลักดันสร้างอนาคตนักกีฬาอาชีพควบคู่กับการเรียน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603