หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวิ่งสร้างบุญพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง

วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง (เส้นทางอำเภอเมืองอุบลราชธานี-อำเภอวารินชำราบ)


2022-07-10 13:21

จำนวนครั้งที่อ่าน : 13

วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 05.00 น. ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวิ่งสร้างบุญพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “วิ่งสร้างบุญพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง” และให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดกิจกรรมนี้ โดย นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อทำนุบำรุงบูรณปฏิสังขรณ์ บำรุงพระอาราม หารายได้เป็นกองทุนสนับสนุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร กระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นและสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนจากการจัดกิจกรรมกีฬาแบบวิถีใหม่ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เยือนชุมชนคนทำเทียน ด้านการท่องเที่ยวเชิงพุทธ และเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจในการดูแลสุขภาพตนเองและการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603