บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (สาขาโรงงานแก่งคอย) นำคณะผู้บริหารเข้าพบ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2022-07-08 15:35

จำนวนครั้งที่อ่าน : 6

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (สาขาโรงงานแก่งคอย) นำคณะผู้บริหารเข้าพบ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (สาขาโรงงานแก่งคอย) นำคณะผู้บริหารเข้าพบ นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเยี่ยมคารวะในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ พร้อมมอบกระเช้าและขอคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเมืองอุบลราชธานี

ทางด้าน หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับทางคณะผู้บริหารบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (สาขาโรงงานแก่งคอย) และกล่าวคำขอบคุณการเยี่ยมเยือนในครั้งนี้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603