หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมการมอบเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารีให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร


2022-07-07 14:43

จำนวนครั้งที่อ่าน : 17

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมการมอบเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารีให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร

ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเล็งเห็นว่าการแต่งกายด้วยชุดลูกเสือและเนตรนารีเป็นการปลูกฝังความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นลูกเสือและเนตรนารี อีกทั้งชุดลูกเสือเป็นเครื่องแบบพระราชจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชบิดาแห่งกิจการลูกเสือไทย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปลูกฝังอุดมการณ์ลูกเสือและเนตรนารี ซึ่งจากประเด็นการพิจารณาเรื่องการแต่งเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี ที่มีการเรียกร้องให้งดแต่งเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี เพื่อเป็นการลดภารค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้การสนับสนุนช่วยเหลือ และทางจังหวัดอุบลราชธานีได้เริ่มนำร่องกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมการมอบเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารีให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และ นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการมอบสิ่งของในกิจกรรมครั้งนี้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603