หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานส่งเสริมการขายและการตลาด ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ


2022-07-07 14:32

จำนวนครั้งที่อ่าน : 11

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30-12.30 น. ณ ลานลูกยางลิ่วลม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานส่งเสริมการขายและการตลาด ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายพัช ไชยสงคราม รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวพิมพ์ชนก พิริยะกิจไพบูลย์ กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมงานส่งเสริมการขายและการตลาด ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ โดย นายวรพันธ์ ชำนิยันต์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงข้ามภูมิภาค ระหว่างภาคใต้ฝั่งอันดามันกับทางภาคอีสาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมากขึ้น และเพื่อเป็นการกระตุ้นผลักดันให้มีการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวรวมถึงชุมชนให้ได้มากที่สุด สำหรับการเดินทางมีความสะดวกสบายมากขึ้น ด้วยทางสายการบินนกแอร์ได้เส้นทางมีเส้นทางบินตรงอุบลราชธานี – ภูเก็ตทำการบิน ในทุกวันศุกร์ และวันอาทิตย์ อีกทั้งประกอบด้วนนโยบายการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา เป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้เดินทางมาท่องเที่ยวให้มากขึ้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603