ผู้แทนหอการค้าจังหวัดภูเก็ต ขอเข้าพบ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2022-07-06 10:00

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

ผู้แทนหอการค้าจังหวัดภูเก็ต ขอเข้าพบ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดภูเก็ต ขอเข้าพบ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจ ซึ่งหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายพัช ไชยสงคราม รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวพิมพ์ชนก พิริยะกิจไพบูลย์ กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้แทนเข้าร่วมการหารือในครั้งนี้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603