หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการแถลงข่าวและเยี่ยมชมสนามแข่งขัน การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20


2022-07-05 16:01

จำนวนครั้งที่อ่าน : 18

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการแถลงข่าวและเยี่ยมชมสนามแข่งขัน การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เข้าร่วมการแถลงข่าวและเยี่ยมชมสนามแข่งขัน การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ซึ่งการแถลงข่าวในพิธี นำโดย รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิน ประจัญบาน เลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.)

  • รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี หัวข้อ “ความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20”

รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี หัวข้อ “ความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20”

นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 หัวข้อ “เราชาวอุบลราชธานี ยินดีต้อนรับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชนทุกท่าน”

และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิน ประจัญบาน เลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) หัวข้อ “ความพร้อมของนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20” และปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมความพร้อมของสนาม UBRU Happiness Stadium ตามลำดับ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603