หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีเปิดคาราวานออฟโรด ทริปสบายดีมีนบุรี-จำปาสัก


2022-07-05 09:10

จำนวนครั้งที่อ่าน : 18

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.30 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีเปิดคาราวานออฟโรด ทริปสบายดีมีนบุรี-จำปาสัก

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายพงศ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวอนงค์ภัทร์ ผลประเสริฐ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีเปิดคาราวานออฟโรด ทริปสบายดีมีนบุรี-จำปาสัก เพื่อต้อนรับคณะคาราวานออฟโรด ทริบสายดีมีนบุรี- จำปาสัก โดย นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดเส้นทางของการเดินทางจากทุกจังหวัดในประเทศไทย การจัดคาราวานในครั้งนี้จัดโดยกลุ่มของคณะคาราวานออฟโรด ทริปสบายดีมีนบุรี-จำปาสัก เดินทางสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ชมน้ำตกแซพระ น้ำตกตาดแซป่องไล สัมผัสอากาศเย็นที่ปากซอง ดื่มด่ำธรรมชาติที่สวยงาม ลิ้มรสอาหารพื้นบ้านที่แสนอร่อย ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน ตลอดเส้นทาง กรุงเทพ-อุบล และอุบล-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2565 นี้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603