หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นสักขีพยานในการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ (นิลอุบล) กับผู้ประกอบการค้าโคเนื้อ


2022-07-04 15:42

จำนวนครั้งที่อ่าน : 9

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นสักขีพยานในการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ (นิลอุบล) กับผู้ประกอบการค้าโคเนื้อ

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายประมอน เขียวขำ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ (นิลอุบล) กับผู้ประกอบการค้าโคเนื้อ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระบบการผลิต การตลาด และการแปรรูปโคเนื้อ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคขุนทั้ง 28 กลุ่ม และผู้ประกอบในการรับซื้อโคขุนร่วมทำบันทึกข้อตกลง (MOU)


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603