หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมคณะกรรมการจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่3


2022-06-29 17:09

จำนวนครั้งที่อ่าน : 17

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ สำนักงานหอการค้า และผ่านระบบออนไลน์ VDO Conference หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมคณะกรรมการจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่3

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมคณะกรรมการจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะทำงานจัดการเตรียมงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ เพื่อหารือจัดการเตรียมงานสัมมาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 3


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603