Mr.Renaud Meyer ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย และคณะ ขอเข้าพบประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2022-06-24 14:28

จำนวนครั้งที่อ่าน : 132

Mr.Renaud Meyer ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย และคณะ ขอเข้าพบประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00-12.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

Mr.Renaud Meyer (คุณเรอโน เมเยอร์) Resident Representative UNDP ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย และคณะ ขอเข้าพบ นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในจังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา UNDP ได้มีส่วนร่วมกับรัฐบาลไทยอย่างแข็งขันในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น

ซึ่งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีที่เข้าร่วมการหารือในครั้งนี้ นำโดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายพัช ไชยสงคราม รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีที่เข้าร่วมการหารือในครั้งนี้ ได้แก่ นายประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายพัช ไชยสงคราม รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ตามลำดับ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603