หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


2022-06-22 10:42

จำนวนครั้งที่อ่าน : 15

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมติดตามสถานการณ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายพัช ไชยสงคราม ประธานนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC และรองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม เพื่อให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อที่มูลนิธิสื่อสร้างสุขจะได้นำไปวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603