หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี (คบจ.) ครั้งที่ 6/2565


2022-06-17 11:51

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี (คบจ.) ครั้งที่ 6/2565

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางสาวเพชรปภาร์ สายแวว เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและไอทีหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี (คบจ.) ครั้งที่ 6/2565 โดย นางสาวเกษมนีย์ นาจาน คลังจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง กระทรวงคลัง (ครั้งที่ 6/2565)


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603