หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมทำงานอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก ครั้งที่ 2/2565


2022-06-15 15:44

จำนวนครั้งที่อ่าน : 10

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมทำงานอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก ครั้งที่ 2/2565

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมทำงานอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก ครั้งที่ 2/2565 โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม เพื่อให้คณะทำงานได้ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินผล


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603