หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมจัดกิจกรรมเนื่องใน “วันผู้บริจาคโลหิตโลก” ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี เนื่องใน “วันผู้บริจาคโลหิตโลก”


2022-06-14 19:47

จำนวนครั้งที่อ่าน : 43

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี เนื่องใน “วันผู้บริจาคโลหิตโลก”

ทั้งนี้นางพริ้งพิศ วังทอง สนับสนุน น้ำลำไย น้ำเก๊กฮวย 110 ขวดเป็นเงิน 1,000 บาท และกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยและการเว้นระยะห่าง


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603