หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือการจัดงานประกวดสุดยอดควายไทยและสุดยอดอาหารอีสานจังหวัดอุบลราชธานี


2022-06-14 10:56

จำนวนครั้งที่อ่าน : 19

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือการจัดงานประกวดสุดยอดควายไทยและสุดยอดอาหารอีสานจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายบัณฑิต วิลามาศ กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงานประกวดสุดยอดควายไทยและสุดยอดอาหารอีสานจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายบุญมั่น สายนะรา รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ นางสาวณัฐรีน พิกุล เลขานุการนายกเทศกาลตำบลขามใหญ่ นายสงบ สาลี เลขานุการสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ เป็นประธานการประชุม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและบูรณาการจัดกิจกรรมร่วมกัน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603