หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดเลี้ยงรับรองอาหารเที่ยงคณะกรรมการหอการค้าไทย


2022-06-11 17:07

จำนวนครั้งที่อ่าน : 10

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น. ณ ร้านมองมูล MongMoon Café & Restaurant หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดเลี้ยงรับรองอาหารเที่ยงคณะกรรมการหอการค้าไทย

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดเลี้ยงรับรองอาหารเที่ยง นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าไทย และนำพาคณะกรรมการหอการค้าไทยไปยังท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี เพื่อเดินทางกลับ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603