YEC จังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมคณะกรรมการ คณะทำงานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC จังหวัดอุบลราชธานี


2022-06-10 17:02

จำนวนครั้งที่อ่าน : 170

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี YEC จังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมคณะกรรมการ คณะทำงานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC จังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายพัช ไชยสงคราม ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะทำงานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC จังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมคณะกรรมการ คณะทำงานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกำหนดวาระการประชุม ดังนี้

  1. บัตรสมาชิก APEC
  2. คอร์สอบรมการค้าไทยจีน
  3. กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์นักธุรกิจรุ่นเล็ก ไทย-ลาว
  4. การเตรียมงานประชุมหอการค้าทั่วประเทศ ปี 2565
  5. งานสานสัมพันธ์ YEC

ทั้งนี้ มีกำหนดการการแต่งกายด้วยเสื้อสีขาว YEC Ubon สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603