หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมปรึกษาหารือการออกแบบกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม


2022-06-10 16:07

จำนวนครั้งที่อ่าน : 14

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมปรึกษาหารือการออกแบบกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการออกแบบกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม โดย นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม เพื่อให้การขับเคลื่อนกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603