หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพบสื่อมวลชน


2022-06-09 16:41

จำนวนครั้งที่อ่าน : 8

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพบสื่อมวลชน

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพบสื่อมวลชน โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกิจกรรม เพื่อให้การประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 “121 ปี ทวนราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา” ระหว่างวันที่ 11 – 17 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง เพื่อเป็นการสืบสวนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ถาวรสืบไป เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีนั้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603