สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการคนใหม่ พร้อมด้วยคณะฯ เข้าพบ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2022-06-08 15:17

จำนวนครั้งที่อ่าน : 7

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการคนใหม่ พร้อมด้วยคณะฯ เข้าพบ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

นายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี คนใหม่ พร้อมด้วยคณะฯ เข้าพบ นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบกระเช้าผลไม้พร้อมทั้งหารือแนวทางในการสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการภายใต้บทบาทภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายทางเศรษฐกิจในประเทศและระหว่างประเทศให้เป็นไปอย่างยั่งยืนสืบเนื่องต่อไป

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายพัช ไชยสงคราม ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวขอบคุณและมอบเหรียญหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล เพื่อความเป็นสิริมงคลกับผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานีคนใหม่ พร้อมด้วยคณะฯ ในครั้งนี้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603