หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต” เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรพิมลลักษณ พระบรมราชินี 44 พรรษา


2022-06-03 15:00

จำนวนครั้งที่อ่าน : 9

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี สภากาชาดไทย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต” เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรพิมลลักษณ พระบรมราชินี 44 พรรษา

โครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต” เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรพิมลลักษณ พระบรมราชินี 44 พรรษา โดยนางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ออกรับบริจาคโลหิต ร่วมกับคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายพงษ์รัตน์ ภิรมรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการในการจังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต

ยอดผู้แสดงความจำนงบริจาคโลหิตทั้งหมดจำนวน 61 รายยอดผู้บริจาคโลหิตไม่ผ่าน จำนวน 7 รายยอดผู้บริจาคโลหิตผ่าน 54 ราย กิจกรรมครั้งนี้ นางพริ้งพิศ วังทอง สนับสนุนแซนวิช 100 ชิ้น เป็นเงิน 1,000 บาทถ้วน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603