หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน


2022-06-02 16:26

จำนวนครั้งที่อ่าน : 7

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามกระตุ้นเศรษฐกิจ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี สำหรับปี 2565 วันเข้าพรรษาตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603