หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี


2022-06-02 16:22

จำนวนครั้งที่อ่าน : 4

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางสาวเพชรปภาร์ สายแวว เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและไอทีหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม เพื่อกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์และเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามกระตุ้นเศรษฐกิจ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี สำหรับปี 2565 วันเข้าพรรษาตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603