หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเกียรติต้อนรับและร่วมรับประทานอาหารเย็นกับคณะผู้บริหารแขวงจำปาสัก


2022-05-30 14:15

จำนวนครั้งที่อ่าน : 25

วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 น. ณ โรงแรมจำปาสักแกรนด์ จังหวัดจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเกียรติต้อนรับและร่วมรับประทานอาหารเย็นกับคณะผู้บริหารแขวงจำปาสัก

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดราชธานี ได้รับเกียรติต้อนรับและร่วมรับประทานอาหารเย็นกับคณะผู้บริหารแขวงจำปาสัก ณ โรงแรมจำปาสักแกรนด์ จังหวัดจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ก่อนเดินทางกลับจังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603