หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมคารวะ กระชับความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้า การลงทุนเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ


2022-05-30 10:20

จำนวนครั้งที่อ่าน : 70

วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ ห้องการแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมคารวะ กระชับความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้า การลงทุนเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายร่มไทร จันจำปา รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายอรรถสิทธิ์ สุตัญตั้งใจ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการจังหวัดอุบลราชธานี และนางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน ดร.วิไลวง บุดดาคำ เจ้าแขวงจำปาสัก สปป.ลาว

เพื่อหารือในเรื่องการส่งเสริมการค้า การลงทุน การขนส่ง การเกษตรและการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศร่วมกัน และยังเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีอันดีที่มีต่อกันเสมอมา

ท่านเจ้าแขวงจำปาสัก ได้กล่าวแสดงความรู้สึกดีใจ และขอบคุณ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นอย่างยิ่ง สำหรับการเยี่ยมเยือนแขวงจำปาสัก ซึ่งมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับจังหวัดอุบลราชธานี แม้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ถึงแม้จะมีข้อจำกัดไม่สามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้ แต่ทั้งสองฝ่ายยังมีการติดต่อกันอย่างสม่ำเสมอมีการขนส่งสินค้าทุกวัน ผ่านด่านชายแดนช่องเม็ก ซึ่งเป็นด่านเศรษฐกิจหลักของจังหวัดจำปาสักและจังหวัดอุบลราชธานี และยินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกันในทุกๆด้านต่อไป ตลอดจนยินดีที่ได้ทราบว่า จังหวัดอุบลราชธานี จะจัดงานเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษา ให้กลับมาคึกคักยิ่งใหญ่ อีกครั้ง ซึ่งแขวงจำปาสัก ได้เข้ามาร่วมงานประเพณีอันสำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี นี้ทุกปี และยินดีอย่างยิ่งถ้าต้องร่วมขบวน แห่เทียนเข้าพรรษา เพื่อเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวร่วมกันให้มากยิ่งขึ้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603