หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมกกร.กลุ่มจังหวัดจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน ล่าง 2 ในระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-เดือนพฤษภาคม 2565


2022-05-27 14:58

จำนวนครั้งที่อ่าน : 13

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 - 16.00 น. ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมกกร.กลุ่มจังหวัดจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน ล่าง 2 ในระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-เดือนพฤษภาคม 2565

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมกกร.กลุ่มจังหวัดจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน ล่าง 2 ในระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-เดือนพฤษภาคม 2565


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603