หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงาน Grand Opening SCG Home บุญถาวร เมืองวัสดุ และมอบช่อดอกไม้จากร้านมาลียงค์เพื่อแสดงความยินดี


2022-05-27 14:50

จำนวนครั้งที่อ่าน : 8

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. – 12.00 น. ณ SCG Home Solution Center ถนนวาริน-ศรีสะเกษ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงาน Grand Opening SCG Home บุญถาวร เมืองวัสดุ และมอบช่อดอกไม้จากร้านมาลียงค์เพื่อแสดงความยินดี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางเมตตา เมืองเจริญ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางมยุรี ฐานานุศักดิ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสาววิภาดา วจนะวิชากร รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงาน Grand Opening SCG Home บุญถาวร เมืองวัสดุ และมอบช่อดอกไม้จากร้านมาลียงค์เพื่อแสดงความยินดี โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603