หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการเปิดจุดผ่านแดนถาวร ณ ช่องทางเข้า – ออก ระหว่างประเทศจังหวัดอุบลราชธานี และยกเลิกข้อความในคำสั่งฯ

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการเปิดจุดผ่านแดนถาวร ณ ช่องทางเข้า – ออก ระหว่างประเทศจังหวัดอุบลราชธานี และยกเลิกข้อความในคำสั่ง การระงับการเดินทางเข้า – ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า และช่องทางอื่น ๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นการชั่วคราว


2022-05-24 11:13

จำนวนครั้งที่อ่าน : 46

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ณ ด่านช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการเปิดจุดผ่านแดนถาวร ณ ช่องทางเข้า – ออก ระหว่างประเทศจังหวัดอุบลราชธานี และยกเลิกข้อความในคำสั่ง การระงับการเดินทางเข้า – ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า และช่องทางอื่น ๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นการชั่วคราว

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวพิมพ์ชนก พิริยะกิจไพบูลย์ กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการเปิดจุดผ่านแดนถาวร ณ ช่องทางเข้า – ออก ระหว่างประเทศจังหวัดอุบลราชธานี และยกเลิกข้อความในคำสั่ง การระงับการเดินทางเข้า – ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า และช่องทางอื่น ๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นการชั่วคราว โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603