หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงาน Open House Party พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

กิจกรรม Open House Party และมอบสิทธิพิเศษเลือกจองบ้าน ศุภาลัย โมด้า จังหวัดอุบลราชธานี


2022-05-21 16:25

จำนวนครั้งที่อ่าน : 20

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ สำนักงานโครงการ ศุภาลัย โมด้า อุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงาน Open House Party พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายพิทักษ์ชัย จิตจันทร์ ผู้แทนสมาชิกกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมงาน Open House Party และมอบสิทธิพิเศษเลือกจองบ้าน ศุภาลัย โมด้า จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ผู้แทนหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีทั้งสองท่านได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับกิจกรรมดังกล่าว โดย คุณวราพร ดีทั่ว ผู้จัดการแผนกการตลาดและขายภูมิภาค 2 เป็นตัวแทนรับและกล่าวขอบคุณ

ภายในงานนั้น คุณวราพร ดีทั่ว ผู้จัดการแผนกการตลาดและขายภูมิภาค 2 ได้กล่าวถึง แนวคิดและภาพลักษณ์โครงการ New Series (on stage) และกล่าวเปิดงาน พร้อมส่งมอบหน้าที่การพาเยี่ยมชมภายในตัวบ้านศุภกานต์และแนะนำระบบโฮมออโตเมชั่น โดย คุณภัชลิตา พันธนา เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและคุณณรงค์ศักดิ์ แสงศรี วิศวกรโครงการ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603