หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุม อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงหอการค้าจังหวัด ประจำปี 2564-2565 และอบรมหลักสูตร YEC President Training


2022-05-20 16:58

จำนวนครั้งที่อ่าน : 11

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุม อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงหอการค้าจังหวัด ประจำปี 2564-2565 และอบรมหลักสูตร YEC President Training

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ นายพัช ไชยสงคราม ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงหอการค้าจังหวัด ประจำปี 2564-2565 และอบรมหลักสูตร YEC President Training โดย นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของหอการค้าจังหวัด ได้รับทราบนโยบายและการดำเนินงาน ภายใต้แนวทาง Connect the Dots รวมถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างหอการค้าไทย หอการค้าจังหวัด และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) ให้เกิดความเข้มแข็ง และสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายที่ใกล้ชิดกันมากขึ้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603