หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ คณะพสบ.ทภ. 2 รุ่นที่ 4 ด่านศุลกากรช่องเม็ก และ พม.จ.อุบลราชธานี ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักเรียนโรงเรียน เพียงหลวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี และครอบครัว


2022-05-18 17:14

จำนวนครั้งที่อ่าน : 10

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนเพียงหลวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ตำบลท่าล้ง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ พสท.ทภ. 2 รุ่นที่ 4 ด่านศุลกากรช่องเม็ก และ พม.จ.อุบลราชธานี ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักเรียนโรงเรียน เพียงหลวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี และครอบครัว

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ คณะพสบ.ทภ. 2 รุ่นที่ 4 ด่านศุลกากรช่องเม็ก และ พม.จ.อุบลราชธานี นำโดย นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายอุดมศักดิ์ นวลศิริ นายอำเภอโขงเจียม นางสาวจันที สมนา ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยจังหวัดอุบลราชธานี และ นายประวัติ หน่อแก้ว รองประธานหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมการมอบผ้าห่มกันหนาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักเรียนโรงเรียน เพียงหลวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี และครอบครัว อันเนื่องมาจากการขอรับการสนับสนุนผ้าห่มกันหนาว โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนโรงเรียน เพียงหลวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี และครอบครัว ด้วยโรงเรียนมีที่ตั้งอยู่ในหุบเขา แนวตะเข็บชายแดนไทย-ลาว เมื่อถึงฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็นมาก สร้างความยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวัน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603