หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อเชื่อมโยงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน


2022-05-18 15:36

จำนวนครั้งที่อ่าน : 5

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมทอแสงอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อเชื่อมโยงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อเชื่อมโยงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน หลักสูตร “ปรับกลยุทธ์ ปลุกธรกิจ สู่การไร้พรมแดน (Borderless Trading)” ภายใต้โครงการส่งเสริมและขยายโอกาสทางการค้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมทอแสงอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการของจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย SMEs OTOP วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร การท่องเที่ยว ฯลฯ รวมจำนวน 50 ราย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603