หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา และสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 230 โหล ในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬา เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการ


2022-05-16 18:10

จำนวนครั้งที่อ่าน : 49

วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ โรงยิม 3 อาคารสมบัติ คุรุพันธ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา และสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 230 โหล ในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬา เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการ

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางสาววิภาดา วจนะวิชากร รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (เหรัญญิก) และนางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ประชาสัมพันธ์) เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา และทางหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีได้สนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 230 โหล ในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬา เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการ

ในเบื้องต้นจากเนื้อความในหนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 200 โหล และได้มีการประสานงานเพื่อดำเนินการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย โดยมีรายนามผู้สนับสนุนน้ำดื่ม ดังนี้

  1. นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 50 โหล
  2. นางเมตตา เมืองเจริญ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (บริษัท บ้านสาริน จำกัด) จำนวน 50 โหล
  3. นายอุฬาร ปัญจะเรือง รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี อรุณโฮม (บริษัท คอร์เอเชีย จำกัด) จำนวน 50 โหล
  4. บริษัท บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อุบลราชธานี จำนวน 80 โหล

สนับสนุนดื่มน้ำรวมทั้งสิ้นจำนวน 230 โหล


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603