หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานการส่งเสริมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจำปี พ.ศ. 2565


2022-05-15 08:33

จำนวนครั้งที่อ่าน : 24

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00 น. ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม ตำบลในเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานการส่งเสริมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจำปี พ.ศ. 2565

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานการส่งเสริมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจำปี พ.ศ. 2565 โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และ นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นประธานในพิธี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603