หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ยโสธร เที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟ ยโสธร ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2565


2022-05-14 14:47

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร ลานวิมานพญาแถน (พญาคันคาก-พญานาค) และสวนสาธารณะพญาแถน จังหวัดยโสธร หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ยโสธร เที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟ ยโสธร ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2565

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ยโสธร เที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟ ยโสธร ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีกำหนดการ ดังนี้

  • วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 (วันเซิ้ง)

15.00 น. ประกวดกาพย์เซิ้งบั้งไฟ ณ วิมานพญาแถน
19.00 น. ประกวดธิดาบั้งไฟโก้ ร.ร.เทศบาล 1 สุขวิทยากรฯ

ประกวดกองเชียร์ ถนนแจ้งสนิท

ประกวดบั้งไฟสวยงาม ถนนแจ้งสนิท

  • วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 (วันแห่)

18.30 น. ประกวดขบวนแห่รถบั้งไฟสวยงาม
19.00 น. ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ณ วิมานพญาแถน

  • วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 (วันจุด)

18.00 น. จุดบั้งไฟปฐมฤกษ์ และบั้งไฟเสี่ยงทาย แข่งขันบั้งไฟติดร่มแฟนซี และบั้งไฟขึ้นสูง


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603