หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมการแต่งตั้งคณะทำงาน คณะกรรมการจัดประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40


2022-05-13 17:20

จำนวนครั้งที่อ่าน : 11

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 – 17.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมการแต่งตั้งคณะทำงาน คณะกรรมการจัดประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานกรรมการหอการค้ากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และตัวแทนกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมการแต่งตั้งคณะทำงาน คณะกรรมการจัดประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603