หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณ ให้กับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ผู้สนับสนุนกิจกรรม “งานวิ่งเปิดฟ้า ที่ผาชะนะได ซีซั่น 2”


2022-05-12 13:27

จำนวนครั้งที่อ่าน : 9

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณ ให้กับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ผู้สนับสนุนกิจกรรม “งานวิ่งเปิดฟ้า ที่ผาชะนะได ซีซั่น 2”

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนเพื่อนำกระเป๋าผ้า พร้อมผ้าพันคอ Finisher เสื้อยืดนักวิ่งและเหรียญรางวัลกิจกรรม “งานวิ่งเปิดฟ้า ที่ผาชะนะได ซีซั่น 2” ที่ได้จัดขึ้น ณ วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา มอบเป็นที่ระลึกแทนคำขอบคุณ ให้กับ นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายธนะรัชต์ สุภาพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ให้การสนับสนุนตลอดกิจกรรมทั้งในด้านบุคลากร ทรัพยากรและการจัดการ โดยมอบผ่านผู้แทนรับมอบที่หน้าห้องทำงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603