หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือเตรียมการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้ประกอบการ และเกษตรกรปลูกพริกหัวเรือ


2022-05-11 14:50

จำนวนครั้งที่อ่าน : 11

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือเตรียมการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้ประกอบการ และเกษตรกรปลูกพริกหัวเรือ

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ ดร.สรรพสิริ ส่งสุขรุจิโรจน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือเตรียมการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้ประกอบการ และเกษตรกรปลูกพริกหัวเรือ จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย สาขาวิชาภาษาจีน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ และหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (เสริมหนุน) โดย นางประภาพร เลาหะวนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เป็นประธานการประชุม เพื่อพัฒนาศักยภาพและรูปแบบการบริหารจัดการด้านการผลิต การตลาด และการส่งออกพริกสู่ตลาดต่างประเทศ สืบเนื่องจากนโยบายการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จึงมีความประสงค์จะจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603