หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี รับมอบการ์ดเรียนเชิญร่วมงาน Grand Opening SCG Home บุญถาวร เมืองวัสดุ


2022-05-10 12:05

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี รับมอบการ์ดเรียนเชิญร่วมงาน Grand Opening SCG Home บุญถาวร เมืองวัสดุ

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาววิภาดา วจนะวิชากร รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (เหรัญญิก) รับมอบการ์ดเรียนเชิญร่วมงาน Grand Opening SCG Home บุญถาวร เมืองวัสดุ โดยกำหนดการจัดงานมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. – 12.00 น. ณ SCG Home Solution Center ถนนวาริน-ศรีสะเกษ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603