หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ส่งมอบอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายสนับสนุนการเรียนการสอนแก่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี


2022-05-10 11:59

จำนวนครั้งที่อ่าน : 11

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ส่งมอบอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายสนับสนุนการเรียนการสอนแก่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ส่งมอบอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายสนับสนุนการเรียนการสอนแก่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี และคณะ เป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603