หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินโครงการถนนสายวัฒนธรรมนำสู่ทาน ศีล ภาวนา และการสงเคราะห์


2022-05-06 15:10

จำนวนครั้งที่อ่าน : 14

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินโครงการถนนสายวัฒนธรรมนำสู่ทาน ศีล ภาวนา และการสงเคราะห์

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินโครงการถนนสายวัฒนธรรมนำสู่ทาน ศีล ภาวนา และการสงเคราะห์ เพื่อให้การขับเคลื่อนบทบาทเกื้อหนุนระหว่างวัด ชุมชนและราชการ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603