หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ด้านการอนุรักษ์มรดกธรณีและอุทยานธรณีประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี


2022-05-06 12:01

จำนวนครั้งที่อ่าน : 22

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมเธียเตอร์โรงแรมบ้านสวนคุณตา โฮเต็ล แอนด์ กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ด้านการอนุรักษ์มรดกธรณีและอุทยานธรณีประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ด้านการอนุรักษ์มรดกธรณีและอุทยานธรณีประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พื้นที่ที่มีศักยภาพในการจัดตั้งอุทยานธรณีและอุทยานธรณีได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ตามนโยบายและแนวทางการอนุรักษ์แหล่งมรดกธรณีและอุทยานธรณีประเทศไทยของกรมทรัพยากรธรณี

คู่มือท่องเที่ยวแหล่งธรณีวิทยาสามพันโบก : https://drive.google.com/file/d/1jmZPWUefWRAFWlMO2A5t-Jn0oW_uHJmT/view?usp=sharing

แผ่นพับไฮไลท์แหล่งธรณีวิทยาสามพันโบก : https://drive.google.com/file/d/1m5V8ZsuOuasszgYYN2CQr8HaJJCyLnP4/view?usp=sharing

คู่มืออื่นๆเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1f1u4f7a4m8QwEdA4pjSVgcv8k3mRjEFi?usp=sharing


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603